Dự án điện mặt trời 3.051 Kwp - Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Khu Đạm

Dự án điện mặt trời 3.051 Kwp - Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Khu Đạm

Khách hàng: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí (PVFCCo) 

Địa chỉ lắp đặt: KCN Phú Mỹ 1, P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu 

Năm thi công: 2020 

Công suất lắp đặt: 3.051 Kwp 

Tấm pin: Longi 450 Wp 

Inverter: Huawei 60 Kw

Bài trước Bài sau