Dự án điện mặt trời 1.770 Kwp giai đoạn 2 - Nhà máy Radial Casumina

Dự án điện mặt trời 1.770 Kwp giai đoạn 2 - Nhà máy Radial Casumina

Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam (Casumina) 

Địa chỉ lắp đặt: Nhà máy sản xuất lốp Radial, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 

Năm thi công: 2023 

Công suất lắp đặt: 1.770 Kwp (Giai đoạn 2) 

Tấm pin: Jinko 535 Wp  

Inverter: Huawei 60 Kw 

Bài sau