Dự án điện mặt trời 4.000 Kwp giai đoạn 1 - Nhà máy Radial Casumina

Dự án điện mặt trời 4.000 Kwp giai đoạn 1 - Nhà máy Radial Casumina

Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam (Casumina) 

Địa chỉ lắp đặt: Nhà máy sản xuất lốp Radial, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 

Năm thi công: 2019 

Công suất lắp đặt: 4.000 Kwp (Giai đoạn 1) 

Tấm pin: Longi 435 Wp 

Inverter: ABB 100 Kw 

 
Bài trước Bài sau