Hệ thống pin lưu trữ BESS

Hệ thống pin lưu trữ BESS

Năng lượng điện từ nhiều nguồn phát khác nhau được BESS lưu trữ để sử dụng vào lúc cao điểm hoặc khi mất điện, điện chập chờn hoặc sử dụng ở những nơi không có điện lưới như vùng sâu vùng xa, hải đảo.

Sự phát triển nhanh chóng của điện mặt trời dẫn đến tình trạng quá tải cho lưới điện quốc gia ở một số thời điểm, nhất là những lúc trời nhiều nắng, trong khi đó nhu cầu sử dụng điện lại chủ yếu vào chiều tối, điều này gây ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống truyền tải. Lúc này, giải pháp lưu trữ điện BESS được áp dụng để phân bổ nguồn điện, tối ưu sản lượng điện mặt trời, giảm tải cho hệ thống truyền tải điện lưới quốc gia.

Bên cạnh đó, lưu trữ BESS còn là giải pháp lưu trữ điện vào các giờ thông thường để sử dụng vào những giờ cao điểm để tiết kiệm điện. Ngoài ra, đây cũng là biện pháp lưu trữ điện để phục vụ nhu cầu sử dụng khi bị mất điện. 

Bài sau