NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2020/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM

Nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng mặt trời, thủ tướng chính phủ đã đưa ra quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Quyết định này thể hiện rất rõ ràng trong những chính sách hỗ trợ điện năng lượng mặt trời, trong đó có những điểm mà nhà đầu tư cần lưu ý.

1. Về các dự án điện mặt trời 

Nhà đầu tư cần lưu ý phân biệt hệ thống điện mái nhà, dự án điện mặt đất nối lưới và dự án điện mặt trời nổi để xác định được giá bán điện cho EVN. Về vấn đề này, điều 3 quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định

  • Hệ thống điện mái nhà là hệ thống điện năng lượng mặt trời có các tấm quang điện được lắp trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 01 MW, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35kV trở xuống của bên mua điện. 
  • Dự án điện nối lưới là dự án điện mặt trời được đấu nối trực tiếp vào lưới điện quốc gia, trừ các hệ thống điện mái nhà đáp ứng quy định trên.
  • Dự án điện mặt trời nổi là dự án điện năng lượng mặt trời nối lưới có các tấm quang điện được lắp đặt trên cấu trúc nổi trên mặt nước.
  • Dự án điện năng lượng mặt trời mặt đất là dự án điện nối lưới trừ các dự án điện mặt trời nổi.

2. Biểu giá mua điện mặt trời

Biểu giá mua điện mặt trời kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

TT Công nghệ Giá điện
VNĐ/kWh Tương đương UScent/kWh
1 Dự án điện mặt trời nổi 1.783 7,69
2 Dự án điện mặt đất 1.644 7,09
3 Hệ thống điện mái nhà 1.943 8,38

Ghi chú: Tỷ giá tính theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 3 năm 2020.

Biểu giá mua điện và Thời hạn của hợp đồng kinh doanh điện năng lượng mặt trời đối với các dự án điện là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. 

Biểu giá mua điện trên áp dụng cho các dự án điện nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23 tháng 11 năm 2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Hệ thống điện mái nhà có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Biểu giá mua điện của quyết định này được áp dụng cho các dự án có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.

3. Một số lưu ý về dự án điện nối lưới

Đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng/kWh, được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. 

Giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD. Tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán.

Thiết bị chính của dự án điện năng lượng mặt trời nối lưới phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế (IEC). Việc đầu tư xây dựng các dự án điện nối lưới phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chất lượng của dự án điện nối lưới phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật về điện áp, tần số và các yêu cầu khác về vận hành hệ thống điện quốc gia theo quy định hiện hành. 

Bên bán điện năng lượng mặt trời chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng, tổ chức việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo đếm điện năng theo đúng quy định của pháp luật về đo lường.

Điểm đấu nối do Bên bán điện năng lượng mặt trời và Bên mua điện thỏa thuận phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trường hợp điểm đấu nối khác với điểm đặt thiết bị đo đếm, bên bán điện chịu phần tổn thất điện năng trên đường dây đấu nối và tổn thất máy biến áp tăng áp của nhà máy điện.

Việc đầu tư xây dựng các dự án điện nối lưới được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, an toàn điện, đất đai, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Về hệ thống điện mặt trời mái nhà

Hệ thống điện mái nhà là hệ thống điện có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 01 MW, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống của bên mua điện.

Các hệ thống điện mái nhà được phép bán một phần hoặc toàn bộ điện năng sản xuất ra cho bên mua là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc bên mua là tổ chức, cá nhân khác trong trường hợp không sử dụng lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trường hợp Bên mua điện không phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền giá mua điện và hợp đồng mua điện do các bên thỏa thuận phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà có đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện quốc gia được đầu tư phát triển sau khi đăng ký đấu nối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư, lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị đo đếm điện năng đối với các hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền.

Tổ chức, cá nhân đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *